Nhà đất lân cận

A
 • 93.5 m²
 • 5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 60.9 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 118.6 m²
 • 8.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 66 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 190.7 m²
 • 15.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 110 m²
 • 6.35 tỷVND