Nhà đất lân cận

A
 • 1,761.4 m²
 • 2 tỷVND
B
Đã bán
 • 126 m²
 • 1.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 250 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 524 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 1,642 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 100 m²
 • 2.3 tỷVND