Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 52 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 74.1 m²
 • 4.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 52.9 m²
 • 4.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 60 m²
 • 3.9 tỷVND