Nhà đất lân cận

A
 • 85 m²
 • 3.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 67.6 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 7.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 76.5 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 53 m²
 • 4.35 tỷVND