Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 65 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50.3 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 53.1 m²
 • 5.1 tỷVND
D
 • 51.4 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 97.7 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 92.7 m²
 • 5.6 tỷVND