Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 29 m²
 • 3.15 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 18.4 m²
 • 2.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 42.6 m²
 • 3.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 49 m²
 • 11.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 22
 • 22
 • 161.9 m²
 • 23.5 tỷVND