Nhà đất lân cận

A
 • 200 m²
 • 1.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 400 m²
 • 1.4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 250 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 112 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 112.8 m²
 • 2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 161.2 m²
 • 3.35 tỷVND