Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 161.2 m²
 • 3.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 400 m²
 • 1.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 131.3 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 233.9 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 125 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 200 m²
 • 1.85 tỷVND