Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 103.5 m²
 • 1 tỷVND
B
Đã bán
 • 1,900 m²
 • 10 tỷVND
C
Đã bán
 • 996.9 m²
 • 3.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 103.5 m²
 • 980 trVND
E
 • 562.7 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 357.7 m²
 • 2.45 tỷVND