Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 100 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 122 m²
 • 3.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 110.9 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 108.8 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 90 m²
 • 3.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 1.9 tỷVND