Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 45.2 m²
 • 3.35 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 122.4 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 22.4 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 55.4 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 3.65 tỷVND