Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 45.2 m²
 • 3.35 tỷVND
B
 • 93.5 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 22.4 m²
 • 9.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 3.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 3.39 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 114 m²
 • 6.1 tỷVND