Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 3.95 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 45.3 m²
 • 5.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 150 m²
 • 13.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 112 m²
 • 10.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 12.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18 m²
 • 1.55 tỷVND