Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 90 m²
 • 13.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 61 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.3 m²
 • 3.94 tỷVND