Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 4.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 47.5 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 6.3 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 66 m²
 • 9.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 64 m²
 • 8.7 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 5.1 tỷVND