Nhà đất lân cận

A
 • 97.3 m²
 • 4.9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 113.9 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.2 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 75.4 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 75 m²
 • 6.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.6 tỷVND