Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 345 m²
 • 19.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 46 m²
 • 3.26 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 72 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 97.3 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 97.3 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 113.9 m²
 • 5.5 tỷVND