Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 30 m²
 • 3.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 38 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 36.5 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 18.5 m²
 • 2.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 11.6 m²
 • 1.05 tỷVND