Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 86 m²
 • 7.8 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 45.5 m²
 • 1.45 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 72.4 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 108.1 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 7.2 tỷVND