Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 95.7 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 106 m²
 • 2.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 158.8 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 174.3 m²
 • 3.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 230 m²
 • 8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 137.1 m²
 • 3.5 tỷVND