Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 100.8 m²
 • 15 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 62.3 m²
 • 13.3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 20.2 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 6
 • 4
 • 142.6 m²
 • 14.8 tỷVND
E
 • 101 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 41.5 m²
 • 4.7 tỷVND