Nhà đất lân cận

A
 • 101.6 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 1,266.4 m²
 • 41 tỷVND
C
 • 52.6 m²
 • 3.45 tỷVND
D
 • 56.1 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 205.9 m²
 • 16.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 70 m²
 • 4.5 tỷVND