Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 50 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 80 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 130 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 4
 • 6
 • 68 m²
 • 5.1 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 143 m²
 • 13.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 58.8 m²
 • 1.35 tỷVND