Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 117 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 104 m²
 • 12.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 35.66 m²
 • 2.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 85 m²
 • 8.6 tỷVND