Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 76.3 m²
 • 6.3 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 60 m²
 • 4.75 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 127.9 m²
 • 9.96 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 63.1 m²
 • 4.98 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 4.2 tỷVND