Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 84.3 m²
 • 4.7 tỷVND
C
 • 52.5 m²
 • 3.29 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 53.8 m²
 • 2.99 tỷVND