Nhà đất lân cận

A
 • 84.3 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 52.5 m²
 • 3.29 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 4.7 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 51.3 m²
 • 3.84 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 53.8 m²
 • 2.99 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 66.96 m²
 • 5 tỷVND