Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 112 m²
 • 14.94 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 58.7 m²
 • 8.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 16.9 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18 m²
 • 3.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.65 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 51 m²
 • 9 tỷVND