Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 22.7 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 30.7 m²
 • 7.1 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 25.28 m²
 • 10 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 27.9 m²
 • 11.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 26 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 25.1 m²
 • 8.2 tỷVND