Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 209.1 m²
 • 34.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 32 m²
 • 2.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 49 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15.4 m²
 • 1.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 22.8 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.9 m²
 • 3.5 tỷVND