Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 41.4 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 52.7 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 62.64 m²
 • 1.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 80 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 5
 • 3
 • 75 m²
 • 18 tỷVND