Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 32.64 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 64 m²
 • 17.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.5 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 13.2 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 76 m²
 • 27.8 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 55 m²
 • 7 tỷVND