Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 56.7 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 78.7 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 74.6 m²
 • 4.65 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 35.4 m²
 • 3.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 69.1 m²
 • 9.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 3.4 tỷVND