Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 7
 • 4
 • 77.4 m²
 • 11.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 7
 • 66.5 m²
 • 7.8 tỷVND
C
 • 53.1 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 6.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 20.14 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 70.51 m²
 • 6.5 tỷVND