Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 48 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 35.1 m²
 • 6.1 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 109 m²
 • 12 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 23.1 m²
 • 3.1 tỷVND