Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 3
 • 34 m²
 • 9.2 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 56.6 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 8.3 tỷVND
D
 • 84 m²
 • 16.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 4.05 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 47.5 m²
 • 7.2 tỷVND