Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.2 m²
 • 10.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 21 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 26.1 m²
 • 17 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 45.9 m²
 • 14 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 30 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 33.2 m²
 • 9.7 tỷVND