Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 60.7 m²
 • 15.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 53 m²
 • 10.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 37.7 m²
 • 5.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 59.7 m²
 • 12.9 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 33 m²
 • 5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50.4 m²
 • 1.85 tỷVND