Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 44.5 m²
 • 3.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 380 m²
 • 16.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.3 m²
 • 4.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43.2 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 2.72 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 74.6 m²
 • 3.6 tỷVND