Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 60 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 2.72 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 5.2 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 44.5 m²
 • 3.75 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 86.3 m²
 • 3.3 tỷVND