Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.5 m²
 • 5.15 tỷVND
B
 • 5
 • 7
 • 41.4 m²
 • 18 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 73.8 m²
 • 10.7 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 44.7 m²
 • 7.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 25.1 m²
 • 3.69 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 67.3 m²
 • 8.25 tỷVND