Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.35 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 82 m²
 • 6.65 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 53.4 m²
 • 5.35 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 56.1 m²
 • 4.45 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 43.7 m²
 • 2.58 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 52.4 m²
 • 5.2 tỷVND