Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 196.8 m²
 • 5.3 tỷVND
B

300m

 • 1
 • 1
 • 66.3 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 965 m²
 • 22.9 tỷVND
D
 • 200 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 86.4 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 118.4 m²
 • 5.7 tỷVND