Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 78 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 76.2 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 77 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.05 tỷVND