Nhà đất lân cận

A
 • 77.4 m²
 • 3.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 1.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 79.6 m²
 • 6.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 78.5 m²
 • 7.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 36 m²
 • 1.15 tỷVND