Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20 m²
 • 2.38 tỷVND
B
Đã bán
 • 311 m²
 • 50.05 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 203.1 m²
 • 32.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.34 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 44.01 m²
 • 2.35 tỷVND