Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 129.3 m²
 • 2.98 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 101.1 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 91.2 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 5.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 72 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 67.8 m²
 • 2.15 tỷVND