Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 212 m²
 • 19 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 32.6 m²
 • 3.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18.6 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 132 m²
 • 19.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.8 m²
 • 1.9 tỷVND