Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.5 m²
 • 3.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 22.4 m²
 • 3.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 76.3 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 64 m²
 • 6.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.85 tỷVND