Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90.6 m²
 • 2.02 tỷVND
B
 • 94 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55.6 m²
 • 2.28 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45.28 m²
 • 1.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.53 tỷVND